Smartlog v3 » Ole Ersgaard » De virkelige helte
Opret egen blog | Næste blog »

De virkelige helte

10. Apr 2011 17:05, 4180

Ejerlederkulturen afdækkes og ejerlederne samt deres samfundsmæssige betydning og nogle af deres problemstillinger eksemplificeres på fornem vis i bogen – ”De virkelige helte” af Carsten Steno.

Samfundsmæssigt repræsenterer ejerlederne en særdeles betydningsfuld virksomhedsgruppe, fordi det er fra denne Danmark kommer til at sikre sin velfærd i fremtiden. Paradoksalt er de ejerledede virksomheder (og dermed ejerlederne) nærmest overset i den politiske debat uagtet de er ”rygraden i dansk erhvervsliv”.
 

Og dog. Ejerlederne har mange kritikere. Fx hævdes det, at ejerlederne er uambitiøse.
En rapport fra Det Økonomiske Råd (oktober 2010) anbefaler således, at ”mange mindre virksomheder bør lukkes”. Dette tilbageviser Carsten Steno elegant. 81 % af ejerlederne ønsker nemlig, at deres virksomhed skal vokse. På den måde afmonteres også påstanden om BMW syndromet. At ejerledere stiller sig tilfreds med virksomhedens størrelse, når den første BMW er anskaffet.
Og den tidligere direktør for Dansk Industri, Hans Skov Christensens opfattelse - af ejerledernes motiv for at drive virksomhed - bliver også nævnt. Det er tydeligt, at hans opfattelse afspejler et tankevækkende svagt udsyn og læseren må antages at komme til den konklusion, at det blot er udtryk for manglende supplerende uddannelse i pædagogik og psykologi. Det er nemlig ikke kun penge, der er motivationen for ejerlederne.
   
Forfatteren har 35 års erfaring som journalist med stor indsigt i emnet, hvilket tydeligt kommer til udtryk i en velformuleret og velargumenteret bog. Man kan derfor kun se frem til, at bogen bliver startskuddet til at der sættes fokus på de ejerledede virksomheder.  
 

Carsten Steno er ”De virkelige heltes” helt.
 

Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent (med mangeårig erfaring fra netop de ejerledede virksomheder) og bl.a. uddannet
erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.