Smartlog v3 » Ole Ersgaard » Coachingens landskaber
Opret egen blog | Næste blog »

Coachingens landskaber

5. Dec 2009 20:17, 4180

Ole K. Ersgaard. anmelder bogen COACHINGENS LANDSKABER:
 

Coachingens landskaber er den første bogudgivelse i en planlagt serie på fem, der udgives på Hans Reitzels Forlag.
 

Bogens indhold er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra forskellige institutter på Aalborg Universitet og konsulentvirksomheden
RMC/ATTRACTOR.
 

Bogen er inddelt i fire kapitler, som hver har sin tilgang til organisatorisk coaching. Det første har fokus på selve coaching samtalen, det andet på ledelse, magt og læring i en organisatorisk kontekst, det tredje har afsæt i de samfundsmæssige ændringer, der er konstateret over de seneste årtier og det fjerde har fokus på den fremtidige uddannelse af organisatoriske coaches. 
 

I kapitel ét kan det dog undre, at coaching (som hjælpesamtale) ikke sammenlignes med sparring, men udelukkende med supervision, terapi og rådgivning!
 

Aalborg Universitet har siden februar 2008 udbudt et masterprogram i coaching – benævnt Master i Organisatorisk Coaching (MOC).
Uddannelsen har som målgruppe (erfarne) konsulenter og ledere.
Når bogen læses, fås let det indtryk, at der reelt er tale om systematisk markedsføring af den igangværende MOC uddannelse al den stund, den omtales ikke mindre end 30 gange på de godt 127 sider, der er selve bogens sidemæssige omfang.
Det uddannelsesmæssige tiltag skal dog have et par anerkendende ord med på vejen, i det der i dansk universitetsmæssig forstand er sket noget, der måske kan tolkes som en uddannelsesmæssig nyskabelse. Uddannelsen indeholder nemlig tre pædagogiske arenaer. De to er velkendte fra andre universitetsuddannelser AUDITORIUM (”forelæsningslokalet”) og LABORATORIUM (”praktisk færdighedstræning”). Den tredje er derimod – PRAKTIKUM (”konkrete udviklingseksperimenter sat i gang i de studerendes hjemmeorganisationer”). Det kvalificerer og giver en god tilgang til at udføre en kompetent organisatorisk coaching.
Formålet med bogen ”er at åbne op for spørgsmål og formulere et udgangspunkt og mulige retninger for forskning i organisatorisk forskning”.
 
Og det vil de kommende fire publikationer stræbe i mod. Det bliver derfor interessant om målet nås. I givet fald - mon så ikke serien kan blive en berigelse for personer, der løser opgaver inden for området organisatorisk coaching?
 

Ole K. Ersgaard. Er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM. PD samt i NLP og coaching.