Smartlog v3 » Ole Ersgaard
Opret egen blog | Næste blog »

Boganmeldelse - Selv stilhed hører op

25. Sep 2011 11:49, 4180

Den tidligere colombianske præsidentkandidat, Ingrid Betancourt, der også har fransk statsborgerskab, beskriver i sin selvbiografi tiden før og under sit fangeskab som gidsel hos gurillabevægelsen FARC i Colombia.
Fra sit high society liv til en triviel dagligdag lagt i lænker dybt inde i den Colombianske jungle. Og ydmygelser er dagligdag for hende.
Hun bliver hyppigt flyttet til andre lejre, der bl.a. kræver fysiske og psykiske ressourcer, der næppe er mange som er i besiddelse af. Hun forsøger flere flugtforsøg. Men de mislykkes og gør hendes dagligdag mere og mere uudholdelig. Men til sidst lykkedes det dog for hende at blive reddet af det colombianske militær - efter mere end 76 mdr. i fangenskab.

Bogen kan på det varmeste anbefales, men den er ikke for sarte sjæle.
Ole K. Ersgaard er uddannet erhvervsøkonom MDM, PD samt i NLP og coaching

NLP og coaching er ikke management-voodoo!

2. Jun 2011 16:06, 4180

NLP og coaching er gennem årene blevet udsat for forskellige former for kritik. Senest i bogen Vildveje i velfærdsstaten af Verner C. Petersen.

Forfatterens gode intentioner med bogens budskab overskygges desværre af en tankevækkende svag analyse af NLP og coaching områderne. Områder, som han harcelererer meget over.

Og han lader ikke læseren i tvivl om, at det nærmest er inferiørt at tage uddannelse inden for disse områder. Men også lederes brug af coaches i deres udviklingsproces bliver kraftigt nedgjort. Således finder forfatteren, der er docent ved Institut for Ledelse v/ Århus Handelshøjskole, det forargeligt, at direktøren for Akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark har brug for – og bruger - en coach!

Derfor skal disse områder, som er indbegrebet af vildveje i hans bog, have et par ord med på vejen.

Forfatteren indtager en noget ejendommelig iagttagelsesposition til NLP og coaching. Han peger således bl.a. på, at ”Syddansk Universitets Efteruddannelse (SDUE) har udbudt et NLP – practitioner kursus i coaching, kommunikation og trivsel”, hvilket han slet ikke kan forestille sig, at et universitet kan få sig selv til! Selv om SDUE angiveligt har indstillet det nævnte kursustilbud i 2006 - skriver forfatteren, ”Men det betyder bestemt ikke, at det er slut med NLP kurser. Dem er der mange af.”

Ja, hvorfor mon? Svaret er ganske kort.

Der er blot et stort behov for kurserne og de er dermed et vigtigt uddannelses- og læringselement i mange personers realkompetenceudvikling. Til gavn for personerne selv. Til gavn for det de arbejder med. Og dermed til gavn for samfundet.

Det kan kun undre at realkompetencebegrebet, og dermed dets indhold, endnu ikke er nået til Institut for ledelse v/Århus Handelshøjskole.

Og hvad er det så lige NLP og coaching kurserne kan tilbyde deltagerne?

Dansk NLP Institut udtrykker det på følgende måde på sin hjemmeside –

”Den helt iøjnefaldende fordel ved at tilegne sig en anerkendt NLP kompetence er den oversigtsskabende systematik, den fleksibilitetsskabende arbejdsmetode og forståelsen for den subjektive virkelighedsmodel i alle sammenhænge, hvor kommunikations- og relationsopbygning er arbejdskernen.”

Enhver branche indeholder givetvis nogle brådne kar. Og det gælder muligvis også inden for NLP og coaching. Men at stemple hele denne branche, som forfatteren gør, og på den måde han gør det på, svarer jo til at hævde, at alle handelshøjskoleuddannede er karakteriseret ved en grænseløs grådighed, uansvarlighed og inkompetence, blot fordi et vist antal har demonstreret dette - senest i forbindelse med den såkaldte ”finanskrise”.

Forfatterens kritik af NLP og coachingbranchen er urimelig, al den stund langt de fleste aktører jo er kendetegnet ved en høj grad af seriøsitet i deres beskæftigelsesfelt. Og disse aktører gør en imponerende indsats for NLP og coaching i en lang række sammenhænge, hver på deres måde. Netop for at sikre et fagligt og professionelt forsvarligt programudbud på et højt niveau.

Lad mig, som eksempel, blot nævne nogle få i den forbindelse, der er karakteriseret ved dette:

Grow2, Århus v/Connie Friman, Dansk NLP Institut, København v/ cand. Psych. Bent Hansen og NLP Skolen, Roskilde v/Anne Marie Piepenbrinck.

Programmernes indhold spænder også vidt i branchen – fra det meget praktisk orienterede til det universitetsbaserede program. Altså lige efter ”bogen” – produktudbuddet er tilpasset markedets behov. Som det jo også bør være for en ”emerging discipline” som NLP og coaching jo er.

Og omkring den nævnte direktørs anvendelse af en coach, står vedkommende langt fra alene. I en undersøgelse* omkring lederes behov - for at anvende en coach - anfører 75 %, at det har de. I erkendelse af kun 1 % faktisk bruger en coach i dag, mon så ikke der (alene her) er et meget interessant potentiale for branchen?

Så selv om forfatteren forsøger at intimidere potentielle programdeltagere, mon så ikke udbyderne af NLP og coaching alligevel kan se fremtiden trygt i møde?

Havde Forfatteren indtaget en anden iagttagelsesposition - i relation til NLP og coaching – ville han givetvis (med fordel) have været i stand til at efterleve følgende citat:

”I stedet for at blive misundelig og ærgerlig er det meget smartere at blive inspireret og være nysgerrig”**.

OLE K. ERSGAARD- er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet Erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

* Iflg. Ledernes hovedorganisation på Pete Andersen Trænings hjemmeside: www.peteandersen.dk

** Coaching, p. 265, Sofia Manning, Aschehoug

De virkelige helte

10. Apr 2011 17:05, 4180

Ejerlederkulturen afdækkes og ejerlederne samt deres samfundsmæssige betydning og nogle af deres problemstillinger eksemplificeres på fornem vis i bogen – ”De virkelige helte” af Carsten Steno.

Samfundsmæssigt repræsenterer ejerlederne en særdeles betydningsfuld virksomhedsgruppe, fordi det er fra denne Danmark kommer til at sikre sin velfærd i fremtiden. Paradoksalt er de ejerledede virksomheder (og dermed ejerlederne) nærmest overset i den politiske debat uagtet de er ”rygraden i dansk erhvervsliv”.
 

Og dog. Ejerlederne har mange kritikere. Fx hævdes det, at ejerlederne er uambitiøse.
En rapport fra Det Økonomiske Råd (oktober 2010) anbefaler således, at ”mange mindre virksomheder bør lukkes”. Dette tilbageviser Carsten Steno elegant. 81 % af ejerlederne ønsker nemlig, at deres virksomhed skal vokse. På den måde afmonteres også påstanden om BMW syndromet. At ejerledere stiller sig tilfreds med virksomhedens størrelse, når den første BMW er anskaffet.
Og den tidligere direktør for Dansk Industri, Hans Skov Christensens opfattelse - af ejerledernes motiv for at drive virksomhed - bliver også nævnt. Det er tydeligt, at hans opfattelse afspejler et tankevækkende svagt udsyn og læseren må antages at komme til den konklusion, at det blot er udtryk for manglende supplerende uddannelse i pædagogik og psykologi. Det er nemlig ikke kun penge, der er motivationen for ejerlederne.
   
Forfatteren har 35 års erfaring som journalist med stor indsigt i emnet, hvilket tydeligt kommer til udtryk i en velformuleret og velargumenteret bog. Man kan derfor kun se frem til, at bogen bliver startskuddet til at der sættes fokus på de ejerledede virksomheder.  
 

Carsten Steno er ”De virkelige heltes” helt.
 

Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent (med mangeårig erfaring fra netop de ejerledede virksomheder) og bl.a. uddannet
erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

Gotham City - fortællinger fra New York

24. Feb 2011 23:15, 4180

New York – New York

Verdens reelle hovedstad. Det underbygger forfatteren i bogen Gotham City – fortællinger fra New York. Den indeholder fortællinger om bl.a. byens udvikling, inddeling, dens åndehuller i dag, udvalgte gader og bygninger og m.m.
 

Tempo og effektivitet præger New York. Der skal tjenes penge, penge og atter penge hver dag. Det giver status. Og grænsen for den ultimative succes er hårfin til modstykket. Nogle af verdens rigeste mennesker bor således i New Yorks Upper East Side og blot 2 km herfra findes deres modstykke i en nærmest ubeskrivelig fattigdom.  
 

Byens kultur kan være hård kost for mange. Forfatteren peger således på, at det ikke mindst vil gøre sig gældende for ”en selvsmagende socialt forarget Mette Frederiksen”. Der er nemlig ikke et ”sikkerhedsnet” - som det kendes fra Danmark. Man skal kunne klare sig selv.
Integration er derfor ikke noget problem i New York. Man kommer således ikke med forventning om at blive forsørget af Staten, men for at arbejde. 
Der peges bl.a. på en muslim, der i sit lille udsalg sælger både svinekød og alkohol uagtet dette ikke er foreneligt med forskriften i Koranen.
Men det er markedet, der bestemmer – hvad der skal sælges! Religion m.v. underordnes derfor dette. 
 

Der er meget godt at hente i bogen. Det gælder både for den person, der skal besøge byen femte gang som for den person, der besøger The Greatest City in the World – New York - første gang.
 

Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

 

 

Den amerikanske VIRUS - hvordan undgår vi næste CRASH!

24. Feb 2011 23:10, 4180

 

Den amerikanske VIRUS - hvordan undgår vi næste CRASH!

Forfatteren redegør for den seneste finans- og økonomiske krise og årsagerne hertil i bogen ”den amerikanske VIRUS”. Han giver sit bud på, hvordan ”vi” kan mindske den næste. For den vil komme igen. Spørgsmålet er bare hvornår.
Bogens centrale spørgsmål og påstand er, at ”vi” ikke kan forhindre fremtidige crashes. I de første 10 år af dette århundrede har der allerede været to af slagsen – New Economy og den igangværende globale finans- og økonomiske krise.
Forfatteren slår til lyd for, at ”den, der har fordelene, må også bære skaderne”.
Uhæmmet grådighed må have konsekvenser. Reddes ”man” én gang af staten uden nævneværdige konsekvenser vil uansvarligheden blot gentage sig. ”Man” reddes jo af staten (altså så længe den ikke også er gået konkurs).
Og det er en fejlagtig opfattelse, at mene, at kun virksomheder kan gå bankerot. Og at stater har ubegrænsede finansieringsmuligheder. Statsgæld er som bekendt morgendagens skatter. Og her er der også en grænse.
Island anvendes som eksempel på hvor hurtigt det kan gå for en nation fra top- til bundplacering. Island bliver i en FN rapport (2007) omtalt som verdens mest udviklede land og med den højeste indkomst pr. indbygger. På få uger rucher landet ned på niveau med et udviklingsland. Og gælden er 12 gange bruttonationalproduktet!
Forfatteren peger på, at de strukturer, der bragte Island til statsbankerot kan under lignende omstændigheder ramme lande som Schweiz, Danmark og Sverige.
Forfatteren påpeger også, at det er uhyre farligt for samfundet, at honorere en kortsigtet forretningsmæssig succes med høj bonus, og ikke samtidig drage ledelsen til ansvar for langsigtede tab.
Bogens forfatter - Dr. Phil. Rainer Hank (f. 1953) - er redaktør på den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Bogen har en bred målgruppe og vil således med fordel kunne læses af – politikere, fagforeningsledere og tillidsfolk, fremtidsforskere, makroøkonomer, journalister (med erhvervsstof som speciale), virksomhedsledere, investeringsrådgivere (herunder personer beskæftiget inden for bank-/finanssektoren i særdeleshed samt ejendomsmæglere), undervisere og andre, der bl.a. ønsker en nærmere redegørelse for baggrunden for den nuværende økonomiske krise og hvad der venter, når Kina i løbet af de næste 10 -15 år forventes at blive verdens største økonomi.
 
Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

Gammel - aldrig i livet

24. Feb 2011 23:06, 4180

Gammel – aldrig i livet

 

Er du netop fyldt 49 år? Så er der noget godt at se frem til! I bogen fremgår det nemlig, at perioden 50 år til 80 år er de bedste i livet!
For man er jo først gammel, når man er 80 år! Og dog, adskillige personer langt op i 90´erne er fortsat erhvervsaktive i en lang række sammenhænge så det er kun for nogle dette gælder.

 

Der peges da også på, at livskvalitet for nogle mennesker er at arbejde livet ud, og for andre er det gode senliv en mere eller mindre aktiv pensionisttilværelse.

 

Der sættes fokus på 5 centrale områder – kærlighed, bopæl, krop og hjerne, penge samt døden. Men også på såkaldte dårlige vaner, der let koster 12 år af livet. Områderne beskrives ganske udførligt lige som der gives en række gode råd.

 

Og et meget stort spørgsmål forsøges besvaret – nemlig, hvad er der efter døden? Udsagnene bygger bl.a. på en lang række personer, der alle har været døde og blevet genoplivet. Det er tankevækkende og overraskende så enslydende svarerne er fra disse personer.

 

Når bogen er læst står citatet ”Den største kunst er kunsten at leve livet” (Søren Kierkegaard) meget klart.

 

Bogen er anbefalelsesværdig.

 

Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

Boganmeldelse - Samtale fremmer forståelsen!

16. Dec 2010 18:30, 4180

Samtale fremmer forståelsen er baseret på en mailkorrespondance mellem cand. mag. Michael Bremerskov Jensen og dr. phil. Per Stig Møller.

Det er Michael Bremerskov Jensen, der stiller en række særdeles påtrængende samfundsspørgsmål, der besvares af Per Stig Møller.

Som det fremgår af forordet i bogen drejer det sig om spørgsmål i relation til: ”Dansk politik, Danmarks konkurrenceevne, Europas demografiske problemer, den globale værdikamp, dansk identitetsfølelse og den herskende tidsånd”.

Spørgsmålene og ikke mindst svarerne i denne meningsudveksling vidner om globalt udsyn og indsigt, som kan berige læseren.

Også forskellen mellem liberalismen, konservatismen og socialismen bliver metaforisk anskueliggjort i form af et godstog. Ganske interessant sammenligning.

Når bogen er læst (og der er reflekteret) burde det direkte kunne aflæses i medlemstilgangen til ”C”!

Der er meget godt at hente i denne bog. Den kan derfor varmt anbefales.


Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet Erhvervsøkonom MDM, PD samt i NLP og coaching.

 

Ved den usynlige front - en dansk soldat på eventyr.

15. Jan 2010 22:28, 4180

Ole K. Ersgaard anmelder bogen: Ved den usynlige front – en dansk soldat på eventyr.Bogen beskriver en periode i Danmarkshistorien, som er baseret på Jens Ellekærs personlige oplevelser.
Beretningen har hovedvægten på perioden 1971-1989, men slutter først i 2007, hvor forfatteren grundlægger eget forlag. 
 

Bogen beskriver hans periode som værnepligtig, sergent, sekondløjtnant og løjtnant af reserven. Den beskriver også en meget alvorlig bilulykke, som forfatteren kommer ud for tæt på hans 24 års fødselsdag. En ulykke, som vender op og ned på hans militære karriere. Han vælger efterfølgende civil uddannelse og konfronteres med vidtløftige unge teoretikere med handelshøjskolebaggrund – ”virksomhedshealere og rene plattenslagere”, som han kalder dem. ”Personer, der duperer, men uden substans. En dyr lære for mange virksomheder.”
 

Og beretningen fortsætter med hvordan han kommer i kontakt med FE.
I 1982 etableres nemlig et mere eller mindre uformelt samarbejde mellem forfatteren og FE/Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han gennemfører forskellige efterretninger i Polen og det tidligere DDR.
Forfatterens arbejde for FE går galt. Og i 1987 idømmes han 9 års fængsel i Polen. En dom, der dog efterfølgende begrænses til 6 mdr. fængsel i forbindelse med løsladelse mod kaution.

Forfatteren skoser dele af den danske presse, hvori han er blevet fremstillet som en tåbe. Og som det kommer frem i beretningen - på et mangelfuldt og ukorrekt grundlag.
Jens Ellekær kommer også ind på den danske politiske situation i beretningens primære tidsperiode, hvor bl.a. naive socialdemokrater, SF´ere, radikale m.fl. gentagne gange tvang den daværende borgerlige regering til at tage forbehold for NATOs politik og viste dermed en fuldstændig manglende realitetssans for landets placering i ”Den Kolde Krig”.
Et stykke Danmarkshistorie som det er interessant at stifte nærmere bekendtskab med.

362 sider. 
Forlag: Ellekær,
www.ellekar.dk ISBN 978-87-92173-08-9
 
Ole K. Ersgaard er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet Erhvervsøkonom MDM og PD samt i NLP og coaching.

Det handler om balance.

8. Dec 2009 18:58, 4180

Det handler om balance.
Ole K. Ersgaard. anmelder bogen Det handler om balance.

Britta Olsson debuterer som forfatter med bogen – Det handler om balance.
 

Det er en praktisk bog og den er let læselig. Den giver indsigt i hvad stress er, de forskellige former for stress, hvordan faresignalerne opfanges og erkendes og hvordan stress efterfølgende håndteres. Bogen er forsynet med flere praktiske redskaber til brug for stresshåndteringen og opbygning af øget selvværd. På den måde kan bogen være med til at hjælpe, så den stressramte kan få et liv i balance. Bogen henvender sig til alle aldersgrupper og således også til teenagere og andre unge. Og den henvender sig ikke kun til stressramte og pårørende. Værktøjerne er nemlig også anvendelige for personer, der har behov for at opbygge et øget selvværd.
Britta Olsson har selv været stressramt. Ikke bare i lettere grad, men været oppe i det, der i bogen benævnes det højrøde/sorte felt. Det betyder, at kunne dø af stress! Hun kommer også ind på, hvilken indvirkning stress kan få på selvopfattelsen, selvtilliden og selvværdet.
 

Britta Olsson delagtiggør læseren i hendes egen historie. Og den er hudløs ærlig. Den indeholder bl.a. en uforstående chef i forbindelse med hendes egen farlige stress og dermed helbredsmæssige situation.
Iflg. Statens Institut for Folkesundhed koster en stressramt medarbejder arbejdsgiveren mellem ½ - 4 millioner kr.  
I stedet for omgående at igangsætte den nødvendige faglige hjælp, kvitterer chefen med en fyreseddel 1½ år efter, hun har lagt kortene på bordet omkring sin helbredsmæssige situation.
 

Britta Olsson har selv gennemført kuren, er efterfølgende blevet stresscoach og har i dag et liv i balance. Kuren virker.

Ole K. Ersgaard. er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM. PD samt i NLP og coaching.

Coachingens landskaber

5. Dec 2009 20:17, 4180

Ole K. Ersgaard. anmelder bogen COACHINGENS LANDSKABER:
 

Coachingens landskaber er den første bogudgivelse i en planlagt serie på fem, der udgives på Hans Reitzels Forlag.
 

Bogens indhold er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra forskellige institutter på Aalborg Universitet og konsulentvirksomheden
RMC/ATTRACTOR.
 

Bogen er inddelt i fire kapitler, som hver har sin tilgang til organisatorisk coaching. Det første har fokus på selve coaching samtalen, det andet på ledelse, magt og læring i en organisatorisk kontekst, det tredje har afsæt i de samfundsmæssige ændringer, der er konstateret over de seneste årtier og det fjerde har fokus på den fremtidige uddannelse af organisatoriske coaches. 
 

I kapitel ét kan det dog undre, at coaching (som hjælpesamtale) ikke sammenlignes med sparring, men udelukkende med supervision, terapi og rådgivning!
 

Aalborg Universitet har siden februar 2008 udbudt et masterprogram i coaching – benævnt Master i Organisatorisk Coaching (MOC).
Uddannelsen har som målgruppe (erfarne) konsulenter og ledere.
Når bogen læses, fås let det indtryk, at der reelt er tale om systematisk markedsføring af den igangværende MOC uddannelse al den stund, den omtales ikke mindre end 30 gange på de godt 127 sider, der er selve bogens sidemæssige omfang.
Det uddannelsesmæssige tiltag skal dog have et par anerkendende ord med på vejen, i det der i dansk universitetsmæssig forstand er sket noget, der måske kan tolkes som en uddannelsesmæssig nyskabelse. Uddannelsen indeholder nemlig tre pædagogiske arenaer. De to er velkendte fra andre universitetsuddannelser AUDITORIUM (”forelæsningslokalet”) og LABORATORIUM (”praktisk færdighedstræning”). Den tredje er derimod – PRAKTIKUM (”konkrete udviklingseksperimenter sat i gang i de studerendes hjemmeorganisationer”). Det kvalificerer og giver en god tilgang til at udføre en kompetent organisatorisk coaching.
Formålet med bogen ”er at åbne op for spørgsmål og formulere et udgangspunkt og mulige retninger for forskning i organisatorisk forskning”.
 
Og det vil de kommende fire publikationer stræbe i mod. Det bliver derfor interessant om målet nås. I givet fald - mon så ikke serien kan blive en berigelse for personer, der løser opgaver inden for området organisatorisk coaching?
 

Ole K. Ersgaard. Er virksomhedskonsulent og bl.a. uddannet erhvervsøkonom MDM. PD samt i NLP og coaching.